Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:23
-00:37:59
+00:35:02
6253 4408
M20 : 866
188 / 260
-00:29:16
+00:32:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii