Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:29:06
-00:19:09
+00:59:13
6564 4962
260 / 260
+00:50:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii