Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:19
-00:39:35
+00:41:21
8214 5498
325 / 356
-00:11:51
+00:34:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii