Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:27
-00:39:27
+00:41:29
8225 2722
118 / 128
-00:11:45
+00:37:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii