Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:35
-00:35:40
+00:42:42
5889 1221
245 / 260
-00:16:31
+00:34:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii