Joanna Jabłońska

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:01:02
-00:43:08
+00:30:42
5488 1248
K30 : 626
25
245 / 373
-00:28:04
+00:26:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii