Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:38
-00:45:16
+00:35:40
7199 2096
256 / 311
-00:27:17
+00:32:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii