Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:09
-01:06:45
+00:14:11
422 397
29 / 348
-00:52:15
+00:06:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii