Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:10
-00:48:44
+00:32:12
6323 1589
68 / 80
-00:20:53
+00:23:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii