Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:56
-00:38:26
+00:34:35
6153 1791
K30 : 861
277 / 350
-00:28:37
+00:28:54
01:01:59
-00:42:11
+00:31:39
5786 1384
K30 : 690
253 / 372
-00:26:18
+00:26:25
01:04:21
-00:45:33
+00:35:23
7123 2054
288 / 348
-00:31:03
+00:28:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii