Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:54
-00:45:00
+00:35:56
7254 5129
292 / 356
-00:17:16
+00:29:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii