Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:52
-00:40:02
+00:40:54
8152 2678
116 / 128
-00:12:20
+00:36:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii