Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:45
-00:53:09
+00:27:47
4664 853
160 / 311
-00:35:10
+00:24:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii