Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:04
-00:38:50
+00:42:06
8282 2760
77 / 80
-00:10:59
+00:33:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii