Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:00
-00:42:54
+00:38:02
7713 5299
311 / 348
-00:28:24
+00:30:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii