Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:21
-01:04:33
+00:16:23
810 764
32 / 311
-00:46:34
+00:13:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii