Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:13:51
-00:36:03
+00:44:53
8517 2916 1
301 / 311
-00:18:04
+00:41:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii