Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:44
-00:43:10
+00:37:46
7661 2388
306 / 356
-00:15:26
+00:30:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii