Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:27
-00:35:27
+00:45:29
8571 2951
334 / 345
-00:10:41
+00:39:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii