Katarzyna Różańska

Katarzyna Różańska
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:00:27
-00:49:27
+00:31:29
6111 1487 1
256 / 348
-00:34:57
+00:24:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii