Ewa Rakowska

Confuse a cat
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:56:41
-00:47:29
+00:26:21
3968 670
K30 : 340
1
173 / 372
-00:31:36
+00:21:07
00:28:31
-00:20:13
+00:12:04
465 465 1
24 / 105
-00:15:27
+00:11:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii