Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:06
-00:48:48
+00:32:08
6302 1579
218 / 311
-00:30:49
+00:28:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii