Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:48
-00:38:27
+00:39:55
5596 4521
232 / 260
-00:19:18
+00:31:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii