Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:23
-00:40:39
+00:38:41
6646 2231
K50 : 83
30 / 35
-00:14:55
+00:26:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii