Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:20
-00:30:34
+00:50:22
8751 3076
344 / 348
-00:16:04
+00:42:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii