Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:45
-00:37:30
+00:40:52
5698 1132
107 / 126
-00:27:01
+00:30:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii