Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:17
-00:48:37
+00:32:19
6359 4754
254 / 356
-00:20:53
+00:25:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii