Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:57:41
-00:52:13
+00:28:43
5085 1021
176 / 311
-00:34:14
+00:25:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii