Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:24
-00:30:30
+00:50:26
8753 3077
352 / 356
-00:02:46
+00:43:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii