Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:00
-00:48:54
+00:32:02
6272 4705
167 / 226
-00:23:25
+00:24:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii