Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:53
-00:31:06
+00:28:56
4193 1097
K25 : 258
153 / 218
-00:18:49
+00:26:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii