Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:30
-00:46:24
+00:34:32
6928 1934
279 / 348
-00:31:54
+00:27:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii