Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:27
-00:42:43
+00:31:07
5626 1311
K30 : 654
277 / 438
-00:29:07
+00:20:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii