Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:57:57
-00:51:57
+00:28:59
5207 1073
181 / 311
-00:33:58
+00:25:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii