Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:50
-00:43:04
+00:37:52
7683 5281
110 / 128
-00:15:22
+00:33:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii