Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:35
-00:41:19
+00:39:37
7992 2577
317 / 356
-00:13:35
+00:32:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii