Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
00:46:39
-01:03:15
+00:17:41
1100 67 10
61 / 348
-00:48:45
+00:10:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii