Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:31
-00:44:23
+00:36:33
7382 5170
322 / 380
-00:29:00
+00:28:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii