Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:37
-00:50:17
+00:30:39
5822 1345
228 / 356
-00:22:33
+00:23:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii