Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:09:56
-00:39:58
+00:40:58
8166 2690 30
285 / 311
-00:21:59
+00:37:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii