Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:06:35
-00:43:19
+00:37:37
7633 2370 26
269 / 311
-00:25:20
+00:34:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii