Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:47:47
-01:02:07
+00:18:49
1395 94
65 / 377
-00:38:30
+00:11:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii