Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:49:37
-01:00:17
+00:20:39
1991 161
37 / 80
-00:32:26
+00:12:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii