Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:05:34
-00:44:20
+00:36:36
7396 2222 24
262 / 311
-00:26:21
+00:33:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii