Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:51:49
-00:56:26
+00:21:56
1574 1468
37 / 126
-00:45:57
+00:11:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii