Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:45
-00:45:09
+00:35:47
7219 2107
291 / 348
-00:30:39
+00:28:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii