Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:31
-00:36:39
+00:37:11
7168 2138
K30 : 1039
362 / 438
-00:23:03
+00:26:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii