Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:38
-00:32:16
+00:48:40
8708 3048
307 / 311
-00:14:17
+00:45:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii