Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:01
-00:35:53
+00:45:03
8533 2927
302 / 311
-00:17:54
+00:41:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii