Paweł Janaszek

PZ HTL S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:43:33
-01:06:21
+00:14:35
486 457 1
26 / 311
-00:48:22
+00:11:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii